جهنم یا بهشت انتخاب با شما

1-               . وقتی صبح شد آن مرد جریان آن پسر بچه را گفت و آنان از آن کاری که از آن بی اطلاع بودند خوششان آمد .با یکدیگر این عمل را انجام دادند .سپس با رهگذرانی که از شهر آنها می گذشتند نیز همین کار را کردند؛ تا اینکه دیگر کسی از شهر آنها عبور نکرد . آنگاه زنان خود را ترک کرده و به پسر بچه ها روی آوردند . شیطان که دید کارش در میان مردان پیش رفته است خود را به شکل زنی در آورد و به سراغ زنان رفت . به آنان گفت مردان شما با یکدیگر عمل جنسی انجام می دهند.زنان گفتند:بله،درست است و حضرت لوط آنان را نصیحت و موعظه می کند. و بلاخره شیطان کاری کرد که زنان نیز به یکدیگر مشغول شدند. پساز اینکه خداوند عزّوجلّ حجت را بر آنان تمام نمود (آنها را به راه درست هدایت نمود )جبرئیل ،مکائیل و اسرافیل را به شکل پسر بچه هایی که قبا ( نوعی لباس بلند مردانه ) پوشیده بودند ،روانه آن قوم نمود.آنان به حضرت لوط که مشغول کشاورزی بود،برخوردند .او گفت :هیچ گاه کسی را زیبا تر از شما ندیدام.کجا می روید؟ گفتند:آقایمان مارا فرستاده است تا با بزگ این شهر ملاقات نماییم . گفت:فرزندانم آیا آقای شما نفهمیده است که اهل این شهر چه می کنند؟بخدا سوگند آنان مردان را گرفته و با آنها کار زشت انجام می دهند.گفتد آقای ما دستور داده تا از وسط شهر بگذریم .گفت: در این صورت خواهشی از شما دارم .گفتند چه خواهشی داری ؟گفت:همینجا بمانید تا هوا خوب تاریک شود . آنان نیز همانجا ماندند. سپس لوط دخترش را فرستاد که آب و نانی در انبان گذاشته و برای آنان بیاورد ونیز عبایی که آنان را از سرما حفظ کند . وقتی که دخترش روانه منزل شد،باران گرفت و دره پر از آب شد .آن حضرت گفت :الآن آب بچه ها را با خود می برد . برخیزید برویم . او از کنار دیوار ها راه می رفت و آنان از وسط راه می رفتند .گفت فرزندانم چرا از وسط راه می روید ؟ گفتند آقای ما چنین دستور داده  است.حضرت لوط تاریکی شب را غنیمت می شمرد .ابلیس ملعون کودکی را از دامن مادرش دزدید و آن را در چاه انداخت. همۀ مردم شهر بر در خانه حضرت لوط جمع شده و سرو صدا کردند. وقتی مردم،پسر بچه ها را در خانه حضرت لوط دیدند، ای لوط تو نیز عمل ما را انجام می دهی ؟گفت: اینان مهمان من هستند.مرا رسوا نکنید .گفتند اینان سه نفر هستند .یکی را برای خود بردار و دوتایشان را به ما بده.حضرت لوط آنان را داخل اتاق برد و گفت : ای کاش خانواده ای داشتم تا ازمن در مقابل شما دفاع می کردند. مردم شهر به در خانه هجوم برده،در را شکسته و حضرت لوط را به زمین انداختند.جبرئیل گفت: ما فرستادگان خدا تو هستیم.آنان هیچ گاه دستشان به تو نخواهد رسید .آنگاه مشتی شن برداشته و آن را به صوزت آنان زد و گفت : زشت باد رویتان .و بدین ترتیب، همۀ اهل شهر کور شدند . حضرت لوط پرسید : ای فرستادگان پروردگارم ، خدای من چه دستوری دربارۀ اینان به شما داده است؟ گفتند :دستور داده است سحرگاهان آنان را مجازات نماییم.گفت خواهشی دارم. چه خواهشی ؟ پاسخ داد همین آلآن آنان را مجازات نمایید. گفتند ای لوط زمان مجازات آنها صبح است و آیا صبح نزدیک نیست  از این شهر کوچ کن دخترانت را بردار و برو، ولی زنت را رها کن. امام باقر می فرماید خدوند حضرت لوط را رحمت کند .اگر می دانست چه کسانی در خانه با او هستند،                                                                                                                                                                                                                                            هنگامی که گفت:«ای کاش در مقابل شما نیرومند بودم یا پشتیبانی قوی داشتم»بدون شک می فهمید که یاری میشود. و چه پشتینانی قویتر از جبرئیل که همراه با او در خانه بود .خداوند عزّوجلّ به حضرت محمّد می فرماید:«این از ظالمین بعید نیست» یعنی (این عذاب) از ظالمین امت تو نیز اگر مرتکب عمل قوم لوط شوند دور نیست.

 

5-امام صادق فرمود :رسول خدا مردانی را که شبیه زنان می شوند و زنانی را شبیه مردان می شوند ،لعنت نمود .واینان مردان زن صفت وزنانی هستند که با یکدیگر نزدیکی می کنند .وخداوند فقط زمانی قوم لوط را هلاک نمود که زنان نیز مرتکب عمل مردان شده بودند و با یکدیگر نزدیکی می کردند.

اگر سزاوار بود کسی را دو بار سنگسار کنند ،بدون شک لواط کار را دوبار سنگسار می کردنند.

اسحاق بن حریر می گوید: زنی از من خواست از امام صادق برای او اجازه ورود بگیرم .آن حضرت اجازه دادند پس از ورود پرسید :حد زنان همجنس بازچیست ؟ فرمود :همان حد زنا است . هنگامی که روز قیامت فرا رسد آنها را می آورند ،در حالی که با قطعه هایی از آتش پوشیده شده اند ؛ روسریهایی آتشین برسر آنهاست ؛لباسهای آتشین پوشیده اند؛ عمومی آهنین  و از آتش در اندرون آنها رسیده است وبا این حال آنها را در جهنم می اندازند .ای زن این عمل برای اولین بار در قوم لوط انجام شد .مردان به یکدیگر اکتفا نموده و زنان بدون مرد ماندند به همین جهت کاری همچون کار مردان خود انجام دادند.

+نوشته شده در شنبه بیست و سوم شهریور ۱۳۸۷ساعت0:43توسط آرزو | |