جهنم یا بهشت انتخاب با شما

مجازات زنا کار

 

پست اولم و زنا انتخاب کردم چون خیلی تو جامعه زیاد شده و برای بعضی ها خیلی عادی

 

1-امام صادق از پدرش نقل می نماید که فرمود:زنا کار در دنیا سه و در آخرت سه مجازات دارد.در دنیا نور سیمای او از بین رفته , فقیر می شود,  زود می میرد.

 

در آخرت خشم خدا بدی حساب و جاویدان ماندن

 

 در جهنم نصیبش می شود.

 

 

 2-امیرالمومنین می فرماید : هنگامی که روز قیامت فرا برسد,خداوند باد بد بویی

 

را به وزیدن وا می دارد که از بوی آن اهل محشر ناراحت می شودتا آن جا که این باد

 

 می خواهد نفس مردم را بگیرد.در این هنگام منادیی صدا میزند:آیا می دانید بویی که

 

شما را اذیت کرده بوی چیست ؟ مردم می گویند خیر همین قدر می دانیم که به اندازه

 

 ای ادیت شدیم که بیش از این امکان نداشت. به آنان گفته می شود :این بوی فرج زنا

 

کاران است که زنا کرده و بی توبه از دنیا رفته اند.آنها را لعنت کنید که لعنت خدا بر

 

آنان باد ودر صحرای محشر کسی نمی ماند ,مگر این که می گوید خدایا زنا کاران را

 لعنت کن .

3-صباح بن سیابه می گوید: در خدمت امام صادق بودم از او سوال شد :آیا زنا کار

 

 در حال زنا مومن است؟ فرمود:هنگامی که زنا می کند ایمان از او گرفته می شود .

 

پس از زنا ایمان دوباره به او بازگردانده می شود . پرسیدنداگر قصد داشته باشد

 

دوباره این عمل را انجام دهد ,چطور؟ فرمود:چه بسیارند کسانی که می خواهند کاری

 

 دوباره انجام دهند,ولی انجام نمی دهند.

 

 4-عبدالملک بن اعین می گوید: از امام باقر شنیدم که فرمود: هنگامی که مردی زنا

 

 می کند ,شیطان نیز در این عمل با او شریک می شود وهمان کاری که آن مرد انجام

 

می دهد ,شیطان نیز انجام می دهد. نطفه یکی است ,ولی بچه از هر دوی آنها به وجود

 

 می آید و در این صورت او شریک شیطان خواهد بود.

 

 

  5- امام صادق فرمود:خدای متعال با سه نفر سخن نمی گوید,آنها را پاک نمی

 

گرداند و عذاب دردناکی برای آنها خواهد بود,یکی از آنها زنی است که در بستر

 

همسرش با او نزدیکی کنند.

  

6-امام صادق نقل می فرماید که امیرالمومنین فرمود:آیا می خواهید بزرگترین زنا را

 

به شما معرفی کنم ؟زای زنی که در بسترشوهرش با او نزدیکی کنند و از دیگری بچه

 

 دار شودولی زحمت بچه به گردن شوهر بیفتد. خداوند در روز قیامت با چنین زنی

 

سخن نگفته,به او نگاه نمی کند,او را پاک نمی گرداند و عذاب دردناکی برای او خواهد

 

 بود.

  

7-امام صادق فرمود:بدون تردید عذاب مردی که نطفه خود را در رحمی که بر او

 

حرام است قرار دهد,از همه مردم شدید تر است.

  

8-اما صادق فرمود: هیچ خیری در حرامزاده نیست, نه در پوستش,نه در مویش,نه

 

در گوشتش,نه در خونش و نه در هیچ چیزی در آن.

  

9-امام صادق فرمود:اگر حرامزاده ای نجات می یافت,گردش کننده بنی اسرائیل نیز

 

 نجات می یافت.پرسیدن گردش کننده بنی اسرائیل کیست؟ فرمود : عابدی بود که به

 

او گفتند:بدون شک حرامزاده هیچ گاه پاک نمی گردد وخداوند عملی را از او قبول

 

نمی نماید.او نیز سر به کوه وبیابان گذاشته و می گفت: گناه من چیست؟

 

 

 

هیچ وقت نگید دیگه دیر شده خدا من و نمی بخشه خدا مهربون وبخشنده است

 

+نوشته شده در سه شنبه هشتم مرداد ۱۳۸۷ساعت15:5توسط آرزو | |